Ρύθμιση θεμάτων για την ίδρυση & λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης οστών νεκρών (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ  τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης
4932/2017 σχετικά με τη «Ρύθμιση θεμάτων τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα για την
ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης
οστών νεκρών».

ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ, ΝΕΚΡΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ, ΑΠΟΤΕΦΡΟΣΕΙΣ, ΟΣΤΩΝ

Το παλαιότερο εν ενεργεία μοναστήρι της Ευρώπης βρίσκεται στην Ελλάδα

ΑΝΕΛ: Στο Εθνικό Συμβούλιο η απόφαση για την στάση στις εκλογές