ΑΣΕΠ 2K/2022: Προσλήψεις στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Spoilers

ΑΣΕΠ 2K/2022. Προσλήψεις στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου 473 ατόμων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ σε μόνιμες θέσεις

ΑΣΕΠ 2K/2022
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2K/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων ….

εβδομήντα τριών (473) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2K/2022

Η Γη Της Ελιάς spoiler: Ο Κουράκος συνέρχεται και η χαρά σκορπίζεται

Σασμός spoiler: Η Αργυρώ κανει απόπειρα αυτοκτονίας και η Μαρίνα με τον Άγγελο θα την σώσουν