Παράταση προθεσμίας έκδοσης του Φορολογικού Πιστοποιητικού 2020

Spoilers

Παράταση προθεσμίας έκδοσης του Φορολογικού Πιστοποιητικού 2020

σύμφωνα και με το άρθρο 56 του νόμου 4825/2021

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ παρατείνεται, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2021, η προθεσμία έκδοσης του Φορολογικού Πιστοποιητικού του φορολογικού έτους 2020.

Η απόφαση αυτή ελήφθη, δεδομένου ότι, με το άρθρο 56 του νόμου 4825/2021, ορίστηκε η …

30η Οκτωβρίου ως καταληκτική ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων

Ήλιος Spoiler: Αυτός παίρνει την θέση του Δημήτρη Λαϊνά

Ήλιος spoiler: Αυτός παίρνει την θέση του Δημήτρη Λαϊνά

Σασμός: Το όνομα της Καλλιόπης θέλει να δώσει στο παιδί η Στέλλα

Σασμός spoiler: Το όνομα της Καλλιόπης θέλει να δώσει στο παιδί η Στέλλα