Δ. Χερσονήσου: Οδηγίες για την ρύθμιση οφειλών

Ο Δήμος Χερσονήσου καλεί τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να εντάξουν στη ρύθμιση οφειλές παλαιότερων χρόνων, που δεν έχουν βεβαιωθεί ακόμη και να ωφεληθούν από τις διατάξεις της ρύθμισης, να προσέλθουν στο δημαρχείο στην πρώην Αμερικάνικη βάση Γουρνών, έως τις 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 και να υποβάλλουν δηλώσεις καταβολής τελών για τα διαστήματα που οφείλουν, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κλπ. Με αυτό τον τρόπο θα καταστεί δυνατή η άμεση βεβαίωσή τους και κατ΄ επέκταση η υπαγωγή τους στη ρύθμιση.
Ειδικότερα, για τη βεβαίωση τελών διαμονής παρεπιδημούντων και εκδιδομένων λογαριασμών, ο αιτών υποβάλλει μαζί με την αίτηση βεβαίωσης τα εξής, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:
Δήλωση Τελών ανά τρίμηνο/μήνα (όπως υποβάλλεται η δήλωση Φ.Π.Α.)
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Ισοζύγια (Ομάδα 7)
Βιβλία Εσόδων
Εικόνα TAXISnet
Λοιπά δικαιολογητικά ειδικών περιπτώσεων (π.χ. Χονδρική πώληση, μίσθωση, υποκαταστήματα κ.λπ.)
Πληροφορίες για αβεβαίωτες οφειλές: Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας, τηλ: 2813404620.
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση των ήδη βεβαιωμένων οφειλών ή αυτών που θα βεβαιωθούν, θα υποβάλλεται στα ταμεία του Δήμου Χερσονήσου το αργότερο μέχρι και 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (τελική ημερομηνία).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου στα τηλέφωνα: 2813404625, 2813404626, 2897340029.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΡΥΘΜΙΣΗ, ΟΔΗΓΙΕΣ, ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΟΦΕΙΛΩΝ

Το θανατηφόρο παιχνίδι που γίνεται μόδα

Αυστραλία: Κάμερα κατέγραψε θεαματική πτώση μετεωρίτη στη Γη