Βουλευτικές Εκλογές 2019: Εκλογική αποζημίωση και αριθμός εργαζομένων ανά δήμο (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκαν τα ΦΕΚ με τις δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν, η μία τον προσδιορισμό του αριθμού των εργαζομένων ανά Δήμο που θα απασχοληθούν στην διαδικασία προετοιμασίας και διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιούλη 2019 και η άλλη με τον προσδιορισμό της εκλογικής αποζημίωσης των εργαζομένων αυτών.

Πιο συγκεκριμένα η ΚΥΑ με αριθμό 49540 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 2641/28.06.2019 «Καθορισμός εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019» στο εδάφιο στ’ αναφέρει:

στ’)Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων
των Δήμων καθορίζεται στο ποσό των εκατό τριάντα
ευρώ (130,00 €).

Ενώ για τις Περιφέρειες αναφέρονται τα εξής:

ε)Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων
των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων καθορίζεται στο ποσό των χιλίων επτακοσίων πενήντα ευρώ
(1.750,00 €).

 

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΚΛΟΓΙΚΗ, ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019, ΑΝΑ ΔΗΜΟ

Ποιοι δήμαρχοι κατεβαίνουν υποψήφιοι βουλευτές (λίστα ανά κόμμα)

Ερντογάν σε Μακρόν: «Εσύ δεν μπορείς να μιλάς για την Κύπρο»