Βαρθολομαίος: Το Φανάρι είναι πηγή φωτός & ελπίδος και δεν σβήνει (φωτο)

«Το Φανάρι είναι πάντοτε πηγή φωτός και ελπίδος. Και δεν σβήνει, ούτε με τους ανέμους που φυσούσαν τότε από ανατολήν και δύσιν, ούτε με τους ανέμους που φυσούν παγεροί σήμερα από τις στέππες του Βορρά» τόνισε ο Οικουμενικός   Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που  γιορτάζει  σήμερα την ονομαστική του γιορτή, του Αγίου Βαρθολομαίου, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών  Ιερώνυμου  και του Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας.

“Η αλήθεια διά την Ουκρανίαν, διά την Εκκλησίαν της, διά τα περί αυτήν γενόμενα,θα   διαλάμψη   και   θα   κατισχύση”,   υπογράμμισε   ο   Οικουμενικός   Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος   χθες  το απόγευμα  , χοροστάτησε στον Μ.   Εσπερινό   για   τη   σημερινή   εορτή   των   Αγίων   Αποστόλων   Βαρθολομαίου   και Βαρνάβα.   Ο   Μ.Εσπερινός   τελέστηκε   στην   Ι.Μονή   Ζωοδόχου   Πηγής   Βαλουκλή, συμπροσευχομένων   του   Μακαριωτάτου   Αρχιεπισκόπου   Αθηνών   και   πάσης Ελλάδος   Ιερωνύμου,   του   Μακαριωτάτου   Μητροπολίτου   Κιέβου   και   πάσης Ουκρανίας Επιφανίου, πλήθους Ιεραρχών, κληρικών, Αρχόντων Οφφικιαλίων, μεεπί   κεφαλής   τον   Πρόεδρό   τους   Άρχοντα   Ορφανοτρόφο   Γεράσιμο   Φωκά,   τηςΓενικής Προξένου της Ελλάδος στην Πόλη,  Γεωργίας Σουλτανοπούλου, μετά τουΠροξένου   Γεωργίου   Γαϊτάνη,   του   Γενικού   Προξένου   της   Ουκρανίας   στην   Πόλη Oleksandr   Gaman,   και   πιστών   από   την   Πόλη   και   το   εξωτερικό.   Παρέστησαν, επίσης, οι βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) κ.κ.  HasanBaltaci και Ismet   Tokdemir.Στην ομιλία του ο Παναγιώτατος ευχαρίστησε τον Θεό που τον αξιώνει να εορτάζει τα ονομαστήριά του για 28η φορά ως Αρχιεπίσκοπος της βασιλίδος των πόλεων της οικουμένης και Οικουμενικός Πατριάρχης, και μάλιστα στην ιστορική και αρχαία Ιερά Μονή της Ζωοδόχου Πηγής. Απηύθυνε δε, ιδιαίτερο χαιρετισμό, προς τους παρόντες Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, και, ακολούθως,προς τον Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφάνιο.        “Και   έχομεν   την   χαράν   και   την   τιμήν   της   παρουσίας   του   ΜακαριωτάτουΑρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερωνύμου, όστις ηθέλησε ναπροσθέση τοιουτοτρόπως ένα ακόμη κρίκον εις την αλυσίδα η οποία συνδέει ταςδύο   Εκκλησίας   ημών   και   να   επαυξήση   την   αγαλλίασιν   της   επετείου   τωνονομαστηρίων ημών.

Μακαριώτατε, ευχαριστούμεν ευγνωμόνως Υμάς και την τιμίανκαι   προσφιλεστάτην   συνοδείαν   Σας   και,   καθώς   τα   υψηλά   καθήκοντά   Σαςεπιτάσσουν την εντός ολίγου επιστροφήν Σας εις τα ίδια, Σας προπέμπομεν μετάπλείστης τιμής  και  φιλαδελφίας,  ευχόμενοι ταχείαν  επανασυνάντησιν. Επιτρέψατεημίν να Σας χαιρετίσωμεν και να Σας αποχαιρετίσωμεν με τους επιγραμματικούςλόγους Μαξίμου του Ομολογητού: «αργείτω τα γηράσαντα και ανθείτω τα νέα».

Και τανύν, τον λόγον απευθύνομεν προς Υμάς, Μακαριώτατε άγιε Κιέβου καιπάσης   Ουκρανίας   κύριε   Επιφάνιε,   ο   οποίος   ομοίως   ηθελήσατε   να   τιμήσετεαυτοπροσώπως την αγομένην εορτήν του ονόματος ημών. Σας είμεθα ευγνώμονες.Επ’   εσχάτων,   Υμείς   και   ημείς   ευρισκόμεθα   εις   το   επίκεντρον   διεργασιών,αποφάσεων, αλλαγών, νέας διαρθρώσεως των Ορθοδόξων πραγμάτων, αλλά καιαμφισβητήσεων, επιθέσεων, συκοφαντιών, μεγάλων διαστρεβλώσεων της αληθείαςκαι της πραγματικότητος. Ημείς απαντώμεν: «Γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθειαελευθερώσει   υμάς».   «Ουδέν   έρπει   ψεύδος   εις   γήρας   χρόνου»,   δι’   αυτό   μηανησυχήτε,   Μακαριώτατε   αδελφέ.   «Ψεύδους   ουδέν   ασθενέστερον   και   αληθείαςουδέν   ισχυρότερον»,   όπως   θα   έλεγε   και   εν   προκειμένω   ο   την   γλώττανΧρυσορρήμων. Η αλήθεια διά την Ουκρανίαν, διά την Εκκλησίαν της, διά τα περίαυτήν   γενόμενα,   θα   διαλάμψη   και   θα   κατισχύση.   Εις   τους   αγνωμόνωςσυκοφαντούντας   Υμάς  και   ημάς   απαντά   έτερος   προκάτοχος  ημών,  ο   Θεολόγος Γρηγόριος,   λέγων:   «Ούτοι   δήμους,   ημείς   αγγέλους·   ούτοι   θράσος,   πίστιν   ημείς·ούτοι το απειλείν, ημείς το προσεύχεσθαι· ούτοι χρυσόν και άργυρον, ημείς λόγον κεκαθαρμένον». Το λοιπόν, «μη ταρασσέσθω υμών η καρδία, μηδέ δειλιάτω».  Ελάβετε την αυτοκεφαλίαν και την ελευθερίαν της εσωτερικής αυτοδιοικήσεως από την Μητέρα σας Εκκλησίαν,   το   Οικουμενικόν   Πατριαρχείον,   το οποίον,   κατά   τονΚαθηγητήν   Φειδάν,   είναι   ο   διαχρονικός   εγγυητής   της   κανονικής   τάξεως   εις   τηνΟρθόδοξον   Εκκλησίαν   και   κατά   τον   Καθηγητήν   Ταρνανίδην,   ο   συνεχιστής,εκφραστής και διερμηνεύς της ακραιφνούς Ορθοδόξου παραδόσεως. Επομένως,γνωρίζετε   τι   εζητήσετε   εντεύθεν,   τι   επιθυμούσατε   επί   αιώνας,   και   γνωρίζει   ηΕκκλησία αύτη η  πρωτόθρονος  και  πρωτεύθυνος   τι  σας   έδωκε  και   διατί  σας   τοέδωκεν:   αυτό   που   ήτο   δικαίωμά   σας   να   αποκτήσετε   και   δικαίωμά   της,   και   δηαποκλειστικόν, να σας το χορηγήση—όπως το εζήτησαν και το έλαβον παρ’ αυτήςκαι όλοι οι σήμερον διυλίζοντες τον κώνωπα και κινούντες την πτέρναν κατά τουευεργέτου.     Μακαριώτατε, Σας ευχαριστούμεν διά την προσέλευσιν και την συμμετοχήν Σαςεις την χαράν μας και Σας συγχαίρομεν διά την σταθερότητα και την ευγνωμοσύνηνΣας προς την ευεργέτιδά σας Μητέρα Εκκλησίαν, εξ ης και το βάπτισμα ελάβετέποτε”.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης καλωσόρισε ιδιαιτέρως και όλους όσοι ταξίδεψαν από το εξωτερικό προκειμένου να του ευχηθούν για την ονομαστική του εορτή.  “Καλώς ήλθετε εις την «Μητρόπολιν του Γένους που λέγεται Κωνσταντινούπολις». Ήλθετε εκ σεβασμού και αγάπης προς τον εορτάζοντα  Πατριάρχην, αλλά ήλθετε καιδιά   να   αποτίσετε   το   οφειλόμενον   από   όλους   ημάς,   ανεξαιρέτως,   χρέος   τιμής,σεβασμού,   αφοσιώσεως,   ευλαβείας,   αγάπης   και   ευγνωμοσύνης   προς   «ο,τι επιγράφεται Κωνσταντινούπολις, ο εμός έρως» (Δοσίθεος Τατάρνης), προς αυτήν την πόλιν, την οποίαν, κατά ένα ριζίτικο της Κρήτης, την εθεμελίωσαν οι άγγελοι«’που τ’ Άγιον Όρος το νερό κι’ απού τη Χιό το χώμα, κι’ απού την Αντριανούποληπαίρνουν τα κεραμίδια». Και συνεχίζει ένας σύγχρονος Κρητικός αυτοσχεδίως τοριζίτικο: «Πέρασαν χρόνοι και καιροί κι’ εθέριεψεν η Πόλη και άπλωσε τα φώτα τζησ’ ούλη την οικουμένη. Μ’ ανέμοι τη φυσήξανε π’ ανατολή και δύση κι’ απού βοριάκι’ απού νοτιά, να σβήσουν, ν’ αφανίσουν. Ένα Φανάρι, μοναχό, τρεμόσβηνε τοδόλιο, … και το Φανάρι άστραψε, μαζί και η ελπίδα!».

Ναί, αδελφοί και φίλοι, τέκνα και συνεργάται! Το Φανάρι είναι πάντοτε πηγή φωτός και ελπίδος. Και δεν σβήνει, ούτε με τους ανέμους που φυσούσαν τότε απόανατολήν και δύσιν, ούτε με τους ανέμους που φυσούν παγεροί σήμερα από τις στέππες του Βορρά, αλλά  μένει  φωτεινόν,  εδραίον   και   αμετακίνητον   και  αντέχει! Τεθεμελίωται γαρ επί την πέτραν της πίστεως. Η δύναμίς του εν ασθενεία τελειούται.Χριστώ συνεσταύρωται. Και «απογεγυμνωμένον πλέον πάσης έξωθεν  προνομίας και   κοσμικής   εξουσίας»   πορεύεται   διά   μέσου   της   ιστορίας,   «ευεργετούν   καιιώμενον»”. Ολοκληρώνοντας   την   ομιλία   του   ο   Παναγιώτατος   θυμήθηκε   τους   λόγους   του μακαριστού Γέροντός του, Μητροπολίτου Χαλκηδόνος Μελίτωνος, ο οποίος, πριν50 χρόνια, από τον Πατριαρχικό άμβωνα, είχε πει:   «Από του παλαιού των ημερών και αειζώου τούτου θυσιαστηρίου, ανακαινίζοντεςως αετού την νεότητα ημών, εις ουδέν λογιζόμενοι τα παθήματα του νυν καιρού εκτων  ερήμην   ημών   υπολογισμών   και  επιπολαιοτήτων   και  εξάψεων,   και εν  τη  επίμάλλον   και   μάλλον   αυξανομένη   συνειδήσει   των   φορέων   αγιωτάτης   πίστεως,ατιμήτου   πατρώας   κληρονομίας,   μοναδικής   παραδόσεως   και   αξιώναν αντικαταστάτων,   αντιπαρερχόμενοι   δε   την   ευτέλειαν   των   λογισμών   και   των υπολογισμών   των   άλλων   εις   την   εκτίμησιν   των   αξιών   τούτων,   και,   τέλος, υπερβαίνοντες την ‘σοφίαν’ των σοφών και των ισχυρών και την χθαμαλότητα των επιβούλων,   και   αντιδωρούμενοι   τοις   πάσιν   αγάπην   και   ειρήνην,   σταθερώ   τωφρονήματι και τω όμματι, ατενίζομεν προς την αύριον του Θεού». Ακολούθως, ο Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας, έλαβε τον λόγο για ναευχηθεί   στον   Παναγιώτατο,   και   επισήμανε   ότι   η   επίσκεψή   του   στην   Πόλη“εμπεριέχει την διάθεσιν να εκφράσωμεν διά μίαν ακόμη φοράν την ευγνωμοσύνηντης   Ορθόδοξης   Εκκλησίας   Ουκρανίας   και   εμού   προσωπικώς   διά   όλας   ταςευεργετικάς κινήσεις της Παναγιότητός Σας προς τον ευσεβή Ουκρανικόν λαόν”.“Άνευ των κινήσεων Σας, της στοργικής Σας φροντίδας, της μεγάλης αγάπης Σας”,συνέχισε ο Προκαθήμενος της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ουκρανίας,  “ακόμη θαζούσαμε σε διαίρεση. Κι όμως! Σήμερα χαιρόμεθα όλοι την κοινήν λατρείαν του ενόςκαι μόνου εν Τριάδι δοξαζομένου Θεού των Πατέρων ημών”.Και ο Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας συνέχισε:“Ήλθα με τους συνεργούς μου εν Κυρίω, για να Σας πούμε από κοντά τα «χρόνιαπολλά», για να δούμε το φωτεινό Σας πρόσωπο, για να πάρουμε δύναμη ώστε να συνεχίσουμε   ο   καθένας   τον   δικό   του   αγώνα   μέσα   στην   Εκκλησία.  Ήλθαμε   στη Βασιλεύουσα Κωνσταντινούπολη ώστε να αναβαπτισθούμε στην κοινή προσευχή μ ε τον Πρώτο της Ορθοδοξίας, τον ευεργέτη του Ουκρανικού λαού, τον ΟικουμενικόΠατριάρχη,   ο   οποίος   εορτάζει   από   απόψε   τη   μνήμη   του   προστάτου   Του   αγίουΒαρθολομαίου. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος,εσείς   δηλαδή,   έχετε   αποστολικό   ζήλο   στα   χρόνια   της   Ποιμαντορίας   Σας.   Έχετε σθένος ψυχικό, αγωνίζεσθε για τα δίκαια της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Καιαυτός ο ζήλος είναι υπόδειγμα  και υπογραμμός  για όλους εμάς τους νεωτέρουςμέσα στην Εκκλησία”.

DSC_1888

Στη συνέχεια, στρεφόμενος προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, οΜητροπολίτης Κιέβου, μιλώντας ελληνικά, είπε:“Μακαριώτατε, με μεγάλη χαρά έμαθα ότι θα είσαστε απόψε εδώ και προσδοκούσανα βρεθώ και εγώ απόψε στην Κωνσταντινούπολη για να συναντήσω και το δικόσας σεβάσμιο πρόσωπο. Το πρόσωπο του Ποιμενάρχου των Αθηνών, τον Ιεράρχηο οποίος αγαπά και σέβεται τον θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ο οποίοςείναι   στυλοβάτης   των   δικαίων   Του.   Στο   πρόσωπό   Σας   χαιρετίζω   και   όλη   τηνΙεραρχία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος και αναμένω την τιμή και χαρά τηςσυλλειτουργίας μας στο μέλλον”.Στο τέλος του Εσπερινού ο Οικουμενικός Πατριάρχης τέλεσε τρισάγιο στη μνήμητου Διδασκάλου του Γένους Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού του Ιμβρίου (1772 –1851),  του   οποίου   φέρει   το   όνομα,   και   ακολούθως,   στον αυλόγυρο της  Μονής,πραγματοποιήθηκε   δεξίωση   και   ο   Πατριάρχης   δέχθηκε   τα   σέβη   και   τασυγχαρητήρια του κλήρου και του λαού.

Να σημειωθεί  ότι τον  Μακ.Αρχιεπίσκοπο Αθηνών  και  πάσης  Ελλάδος Ιερώνυμο συνόδευαν οι Μητροπολίτες Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος και ΓρεβενώνΔαβίδ, ο Πρωτοσύγκελλός του, Επίσκοπος Θεσπιών Συμεών και ο Αρχιγραμματέαςτης Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αρχιμ.Φιλόθεος Θεοχάρης, ενώ τονΜακαριώτατο Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφάνιο συνόδευαν οΑρχιεπίσκοπος  Ευστράτιος, κληρικοί και λαϊκοί συνεργάτες του

DSC_3233

Written by stelios

ΝΔ: Αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου ο Μανώλης Γραφάκος

ΝΔ: Πρώην δήμαρχος εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος (φωτο)