Την 1η Ιουλίου η τακτική Γενική Συνέλευση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

tin-1i-iouliou-i-taktiki-geniki-synelefsi-tis-gek-terna

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ την 1η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., με συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2020, και των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

3. Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2020.

4. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2020.

5. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020.

6. Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών σε συμμόρφωση με τον νέο νόμο 4706/2020.

7. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

8. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του νέου νόμου 4706/2020/Τροποποίηση άρθρου 16.

9. Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

sti-“mavri-lista”-ton-ipa-4-aksiomatouchoi-tis-nikaragouas-kai-i-kori-tou-ortegka

Στη μαύρη λίστα των Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 4 αξιωματούχοι της Νικαράγουας και η κόρη του Ορτέγκα

8-lekseis:-deite-ta-prota-plana-kai-ti-tha-ginei-sto-epomeno-epeisodio-(10/6)

8 Λέξεις: Δείτε τα πρώτα πλάνα και τι θα γίνει στο επεισόδιο 10/6