Ρύθµιση – σωσίβιο για στελέχη από τον Πτωχευτικό

rythµisi-–-sosivio gia-stelechi apo-ton-ptocheftiko

Τέλος στη μακροχρόνια ομηρεία προσώπων που ήταν νόμιμοι εκπρόσωποι επιχειρήσεων που πτωχεύουν δίνει ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας. Η δυνατότητα υπάρχει ακόμα και αν ευθύνονται για τη δημιουργία αυτών των χρεών, υπό συγκεκριμένες όμως προϋποθέσεις.

Η ρύθμιση αφορά πλήθος στελεχών που είναι, για παράδειγμα, διαχειριστές ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι ΑΕ, οι οποίοι ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για φορολογικά και ασφαλιστικά χρέη των εταιρειών-νομικών προσώπων εκ μόνης της ιδιότητάς τους ως διοικητών ή διαχειριστών μιας εταιρείας.

Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει τα εξής: «Φυσικό πρόσωπο που εκ του νόμου έχει αλληλέγγυα ευθύνη λόγω της ιδιότητάς του ως εκπροσώπου ή διοικούντος το νομικό πρόσωπο οφειλέτη απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για οφειλές του οφειλέτη που προέκυψαν εντός της ύποπτης περιόδου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 116, ή και εντός των 36 μηνών που προηγήθηκαν της ύποπτης περιόδου, με την πάροδο 36 μηνών από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης, ή 24 μηνών από την κήρυξη της πτώχευσης ή την καταχώριση της παρ. 4 του άρθρου 77, όποιο από τα δύο προηγηθεί χρονικά, εκτός εάν εντός της παραπάνω προθεσμίας υποβληθεί προσφυγή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον κατά της απαλλαγής του».

Απαλλαγή

Δηλαδή μια εταιρεία αν υποβάλει σήμερα αίτηση πτώχευσης, η απαλλαγή ισχύει για τα χρέη που δημιουργήθηκαν έως και τρία χρόνια πριν. Αυτό πέραν της ευκαιρίας στους επικεφαλής να απαλλαγούν, αποτελεί και μια μορφή πίεσης για γρήγορες πτωχεύσεις σε εταιρείες οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Είναι δε πιθανόν η απαλλαγή να επεκταθεί και έναντι ιδιωτών (για παράδειγμα, έκδοση ακάλυπτων επιταγών), αλλά κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα κριθεί νομολογιακά στα δικαστήρια, καθώς δεν προσδιορίζεται σαφώς από τον πτωχευτικό νόμο.

Ωστόσο, για να ισχύσει η απαλλαγή δεν πρέπει να υπάρξει προσφυγή από όποιον έχει έννομο συμφέρον για συγκεκριμένους λόγους όπως η δόλια πτώχευση και η διάπραξη ποινικών αδικημάτων, π.χ.  πλαστογραφία, κλοπή και υπεξαίρεση. Το εντυπωσιακό πάντως είναι ότι στα αδικήματα που μπλοκάρουν την παραγραφή δεν περιλαμβάνεται η φοροδιαφυγή. Κοινώς, όποιος έχει διαπράξει φοροδιαφυγή μέσω της εταιρείας που διοικεί για διάστημα 36 μηνών πριν από την πτώχευση μπορεί να μην έχει απολύτως καμία ευθύνη. 

Σημειώνεται ότι η νομοθετική ρύθμιση έχει ισχύ και για διαδικασίες πτώχευσης που είχαν ξεκινήσει πριν από την εφαρμογή του νέου νόμου.

Όπως δημοσιεύτηκε στη «ΜΠΑΜ» που κυκλοφορεί

Ακολουθήστε μας στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις.

Γερμανία: 153 θάνατοι εξαιτίας της Covid-19, 1.785 κρούσματα σε 24 ώρες

Γερμανία: 153 θάνατοι εξαιτίας της Covid-19, 1.785 κρούσματα σε 24 ώρες

Αυλαία σηκώνει σήμερα το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

Αυλαία σηκώνει σήμερα το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου