Νέο ΔΣ στο Σύλλογο Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας

Την Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019 συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ως εξής:

 

ΜΑΥΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Πρόεδρος

ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αντιπρόεδρος

ΤΖΙΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Γενικός Γραμματέας

ΓΕΡΆΣΗΣ ΠΑΎΛΟΣ, Ταμίας

ΘΕΟΔΩΡΆΚΗ ΜΑΡΊΑ , Σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

ΠΑΠΑΪΩΆΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ, μέλος

ΧΑΪΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, μέλος

ΚΆΤΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ, μέλος

ΜΠΕΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, μέλος

ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, μέλος

ΠΕΣΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, μέλος

 

 

Αλλάζει η πιο γνωστή προσευχή του Χριστιανισμού

Απεβίωσε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Γιάννης Μανώλης