Μπακογιάννης: Η ανακύκλωση γίνεται καθημερινότητα με έργα και παρεμβάσεις

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων που αφορούν στη χρηματοδότηση έργων για τη δημιουργία «Πράσινων Σημείων» στους δήμους της Στέρεας Ελλάδας εκδόθηκε από την περιφέρεια.

Η δημιουργία «Πράσινων Σημείων» αποτελεί βασικό πυλώνα της νέας πολιτικής για τα απόβλητα σύμφωνα µε το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην προώθηση της προετοιμασίας για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.

«Πράσινο Σημείο» είναι ένας οργανωμένος χώρος από τον δήμο, οριοθετημένος και διαμορφωμένος µε κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, ώστε οι πολίτες να εναποθέτουν χωριστά ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα (π.χ. χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμά έλαια) ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα (ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό).

Κάθε δήμος υποχρεούται να λειτουργεί τουλάχιστον ένα «Πράσινο Σημείο», σύμφωνα µε τον εγκεκριμένο ΠΕ.Σ.Δ.Α Στερεάς Ελλάδας. Δυνητικοί Δικαιούχοι για την υποβολή προτάσεων είναι όλοι οι δήμοι της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

«Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση που θα συμβάλει στην ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων. Είναι ανάγκη να προχωρήσουν έργα σε όσο το δυνατόν περισσότερους δήμους έτσι, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να συμμετέχει ενεργά σε αυτή την προσπάθεια. Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με έργα και παρεμβάσεις έχει στόχο να κάνει την ανακύκλωση καθημερινότητα για όλους», τόνισε ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 8.550.000 ευρώ και η χρηματοδότηση καλύπτεται από το Ταμείο Συνοχής.

Πόνος στο στήθος: Πότε να ανησυχήσετε

Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη αλλάζει τις ισορροπίες στην Εκκλησία