Κατασκηνώσεις Δήμων: Πόσα χρήματα θα λάβουν οι εργαζόμενοι (ΦΕΚ+ειδικότητες)

Με απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, καθορίζονται για φέτος οι μηνιαίες αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται στις παιδικές εξοχές και κατασκηνώσεις των οποίων η λειτουργία έχει ανατεθεί σε Δήμους, ως ακολούθως:

Τυχόν χορηγούμενες σε είδος παροχές (τροφής, κατοικίας κ.λπ.) δεν αφαιρούνται από τις αποδοχές πουκαθορίζονται πιο πάνω. Στους εργαζόμενους που βρίσκονται σε κατάστασηετοιμότητας χορηγείται προσαύξηση στους παραπάνω
μισθούς σε ποσοστό 5%. Η ισχύς της απόφασης να αρχίζει από την ημερομηνία
έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου έτους 2019.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΧΡΗΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ, ΔΗΜΩΝ

Written by stelios

Μπακογιάννη: Η ΝΔ δεν θα καταργήσει τον συντελεστή 6% σε φάρμακα, βιβλία και ενέργεια

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου (έγγραφο)