Ειδικός φόρος ακινήτων: Νέα απαλλαγή ανωνύμων εταιρειών

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.» που κατατέθηκε στη Βουλή και πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 45 αυτού, απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού φόρου επί ακινήτων και οι ανώνυμες εταιρείες που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και έχουν ανώνυμες μετοχές, εφόσον αποδεικνύεται ότι όλες οι μετοχές επί του κεφαλαίου τους ανήκουν απευθείας σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία υποχρεούνται να έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα, από την προβλεπόμενη ημερομηνία και ότι η μετοχική τους σύνθεση δεν μεταβλήθηκε ένεκα μεταβίβασης μετοχών από την έναρξη ισχύος του άρθρου 15 του ν.3091/2002 ή την υπαγωγή τους στις διατάξεις αυτού.
Η απαλλαγή αυτή ισχύει από την έναρξη ισχύος του άρθρου 15 του ν.3091/2002 (1-1-2003).
Τυχόν καταβληθέντα ποσά, μέχρι τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, δεν επιστρέφονται.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΦΟΡΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΣ, ΑΝΩΝΘΜΩΝ

Νέα πτώση για την τουρκική λίρα

Εξαρθρώθηκε σπείρα που ρήμαζε σπίτια στα βόρεια προάστια