Δ. Καλλιθέας: Συνεχίζονται οι εγγραφές για τις μαθητικές κατασκηνώσεις

Εγγραφές για το πρόγραμμα «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις» πραγματοποιούνται στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας Καλλιθέας (Ανδρομάχης 100) από την Παρασκευή 10 Μαΐου έως και την Τετάρτη 29 Μαΐου.

Ώρες: 09:00 έως και 13:00 με σειρά προτεραιότητας

Δικαιολογητικά Συμμετοχής (σε απλή φωτοτυπία – αφορά μαθητές Δημοτικού & Γυμνασίου)

  1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου των γονέων.
  2. Βεβαίωση φοίτησης παιδιού ή φωτοτυπία ελέγχου προόδου.
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (επιμέλεια παιδιού για μονογονεϊκές οικογένειες)
  4. Φορολογικά στοιχεία 2018 ή 2019 (Εκκαθαριστικό εφορίας, Ε1, Ε2 και Ε9 (για όσους διαθέτουν ακίνητα)
  5. Κατά περίπτωση: Βεβαίωση Ανεργίας από ΟΑΕΔ σε ισχύ ή Βεβαίωση αποδοχών από εργοδότη
  6. Αποδεικτικό Κατοικίας (Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας )
  7. Απόφαση ΚΕΠΑ σε περίπτωση αναπηρίας 67% και άνω μέλους της οικογένειας
  8. Έγκριση του ΚΕΑ και Υπεύθυνη Δήλωση ότι συνεχίζουν να είναι δικαιούχο
  9. ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας.

Η Υπηρεσία κατά τη διαδικασία της επιλογής των δικαιούχων δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο.
Θα ακολουθήσει συνάντηση με το προσωπικό της κατασκήνωσης για ορισμό κατασκηνωτικής περιόδου.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Εξομολόγηση γνωστής ηθοποιού: Είχα εθιστεί στο πορνό

Αντώναρος: Αποκαλύπτει κρυφή δημοσκόπηση της ΝΔ με ισχνό προβάδισμα