ΑΣΕΠ 11Κ/2021: Προσλήψεις στην Τράπεζα Ελλάδος και Εθνικό Τυπογραφείο

Spoilers

ΑΣΕΠ 11Κ/2021. Προσλήψεις στην Τράπεζα Ελλάδος και Εθνικό Τυπογραφείο

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11K/2021

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 11K/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα (50) …

θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης) και στην Τράπεζα της …

Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021.

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης ΑΣΕΠ 11K/2021

Βόμβα: Βγαίνει άμεσα κυριακάτικη δεξιά εφημερίδα από ιδιοκτήτη ΚΑΕ!

showbiz

Άννα Μαρία Λογοθέτη: Πως είναι σήμερα το κορίτσι του 3, 2, 1 και ο λόγος που αρνήθηκε να μπει στο Survivor