Ανέκδοτο: Ο εκατομμυριούχος και οι 3 υποψηφιες νύφες ! Τρελό γέλιο

sms-13033 Τι πρέπει να γραψω

Κωδικοί 13033: Τι να γράψω στο μήνυμα στο SMS στο 13033