6,8 εκ. στα ταμεία του Δ. Γόρτυνας για να εξυγιανθεί (ΦΕΚ)

0
35

Με την Προγραμματική Συμφωνία Οικονομικής Υποστήριξης, του άρθρου 210 του ν. 4555/2018 (A΄ 133), ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Δήμαρχος Γόρτυνας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 62/12.3.2019 σχετικής απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, συνομολόγησαν και συμφώνησαν την χρηματοδότηση του Δήμου από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ του άρθρου 4Β του ν. 4111/2013, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ισοσκέλιση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2019 και η οικονομική εξυγίανση αυτού. Το ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται στο ύψος των 6.835.281,00 ευρώ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΦΕΚ

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΥΠΕΣ, ΓΟΡΤΥΝΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here